Erfgoeddag 2018: Kiezen

Erfgoeddag2009_Logo
Erfgoeddag 2018
In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag iedereen op te kiezen voor erfgoed. Maar kiezen voor erfgoed, dwingt ook tot het maken van keuzes.
 
Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat wel en wat niet wordt bijhouden? En welk effect hebben deze selectiecriteria op hun collectievorming en –beleid? Wat maakt dat organisaties al dan niet iets bijhouden en welke factoren spelen hierin mee? Welke keuzes werden in het verleden gemaakt? En wat brengt de toekomst? Welke beslissingen brengt het digitale tijdperk (on)rechtstreeks met zich mee?  
 
Daarnaast biedt dit thema de kans om ook het cultureel erfgoed over verkiezingen onder de aandacht te brengen. Hoe werden lokale verkiezingen in het verleden georganiseerd? Welke pamfletten, propagandamateriaal, affiches, beeldmateriaal is jouw archief rijk? Organiseer op Erfgoeddag een erfgoedverkiezing en laat het publiek hun favoriete erfgoed kiezen. Plaats het cultureel erfgoed in jouw gemeente of regio op Erfgoeddag in de kijker en roep iedereen op te kiezen voor erfgoed.