Privacy Statement

Privacy Statement

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas doet gewoon zoals het hoort. Precies zoals we ook zelf zouden willen behandeld worden als het gaat om privacy. We verzamelen persoonsgegevens van je en zorgen ervoor dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Als we contact met je zoeken, dan vind je altijd een mogelijkheid om je af te melden van dergelijke contactnames.

We schermen je gegevens af, gaan die nooit delen met derden en je kunt je altijd afmelden, bij iedere gelegenheid.

Juridisch is het nodig dat we onze privacy regels in uitgebreide versie met je delen. We hebben dit zo begrijpelijk mogelijk geformuleerd. Het resultaat lees je hieronder. Als je hierover nog vragen hebt, dan kan je ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Als Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin,

vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

contactgegevens:

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als je inschrijft voor een uiteenzetting, opleiding of ander evenement vragen wij om je persoonsgegens. We vragen alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

Persoonsgegevens bij bestelling abonnement publicatiewebsite

Als je een abonnement neemt of verlengt op onze online publicatiewebsite vragen wij om je persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

Persoonsgegevens als forumdeelnemer

Als je registreert op ons forum vragen wij om je persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

Persoonsgegevens bij contactname via de website

 

Als je contact opneemt via de website dan worden volgende gegevens verzameld:

Het e-mailadres wordt gebruikt om te reageren up uw vraag of commentaar

Verder gebruik van jouw e-mail adres.

Verder gebruiken we jouw e-mailadres voor het volgende:

Wil je je persoonsgegevens uit ons systeem wijzigen of verwijderen, laat het ons weten per post of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze website

 

www.familiekunde-landvanwaas.be en www.publicatie-landvanwaas.be zijn de websites van Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas vzw. Op deze websites verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door onze vzw beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

Deze informatie wordt verwerkt voor intern gebruik.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver end at zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strict noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze initiatieven. En als we dat doen (bijvoorbeeld om naambadges te drukken) dan is alle uitwisseling privacy waterdicht geregeld en gedekt door afspraken hierover die de vertrouwelijkheid garanderen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en indien u ons hier de toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Laatste update: 24 mei 2018