Gezinsrepertorium van Belsele 1586-1800

Info

Gezinsrepertorium van Belsele 1586-1800 (26-12-2008).

Bewerking door Luc De Backer.

De gezinsreconstructie gaat van het begin van de parochieregisters in 1586 tot 1800. Telkens worden de dopen, huwelijken, overlijdens opgenomen. Waar mogelijk werden deze gegevens nog aangevuld met de staten van goed en informatie uit andere parochies.

Om zoveel mogelijk huwelijken te kunnen dateren werd dankbaar gebruik gemaakt van de "Huwelijksdatabase van het Land van Waas" en genealogische repertoria van aangrenzende gebieden.

Personen overleden in Belsele tussen 1800 en 1870 werden opgenomen voor zover deze personen reeds voorkwamen in de gezinnen.


U vindt deze publicatie terug op onze jaarpublicatie.