Staten van goed Kallo

Info

Staten van goed Kallo (23/05/2008).

Bewerking door Pascal Janssens.

In het rijksarchief van Beveren onder het GO (= gemeentelijk oud archief) van Kallo bevinden zich een reeks registers met staten van goed, wezenrekeningen en eden van voogden nrs. 79-118 omvattende de periode 1633-1796. Tevens vindt men er nog ferieboeken (waaruit de akten gelicht werden die rechtstreeks verband houden met wezen) nrs. 156-166 omvattende de periode 1650-1796.

De bewerking van deze 4.216 documenten over 28.523 beschreven pagina’s kan je vinden op het tiende deel van deze reeks.


U vindt deze publicatie terug op onze jaarpublicatie.