Cursusreeks `Oud Schrift (paleografie) – introductie´ 2019

Na de zomervakantie wordt een nieuwe cursusreeks ‘Oud Schrift’ georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas vzw.
Kunnen lezen van oud schrift is een noodzaak voor elke genealoogdie wat dieper in de akten van voorouders wil inzoomen.
Deze cursus is bedoeld voor opzoekers die nog maar weinig oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, gevorderden gaan in deze cursus niet aan hun trekken komen.
Om de moeilijkheden van oude geschriften te kunnen ontleden maken we gebruik van digitale beelden van oude akten.

Onderwerpen die zullen aan bod komen:

  • Introductie tot Oud schrift en Latijn (algemene woordenschat, spraakkunst), oude maten en munten
  • Lezen van akten van burgerlijke stand en parochieregisters van het Land van Waas met praktische oefeningen
  • Praktische oefeningen met Staten van Goed van het Land van Waas van de 18de en 17de eeuw.

 De behandelde teksten en beelden worden digitaal toegestuurd zodat U steeds thuis kan oefenen. Het cursusmateriaal bestaat verder uit een digitale kopie van de presentatie.

Wanneer: vijf donderdagavonden 5, 19 september, 3, 17 en 31 oktober 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Reinaertzaal van de Bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas.
Maximum aantal deelnemers: 15 – minimum aantal deelnemers: 5
Prijs: 30 € voor leden FV en/of abonnees van de online publicatie van FV-Land van Waas; 50 € in andere gevallen.

Gelieve in te schrijven voor 31 augustus 2019.

Uw inschrijving is slechts geldig na bevestiging van uw bestelling via www.familiekunde-landvanwaas.be en betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de vereniging BE24 7795 9067 2238. Mocht het aantal ingeschrevenen het maximum aantal overschrijden dan wordt u daarvan verwittigd en uw betaling wordt dan teruggestort.