Bestuur

Luc Van Thienen, voorzitter

Trees Ongena, secretaris en ondervoorzitter

Pascal Janssens, penningmeester & webmanager

Liliane Lenssens, bibliothecaris

Patty De Meester, link naar KOKW en Wase archivarissen

Stephan Michiels

Rolf Peeters

Kris Covens