Voordracht “Canoniek Recht” (Georges Picavet)

Als je in je familiegeschiedenis geïnteresseerd bent, zoek je zeker ook naar doopakten, huwelijksakten, akten van begraving. Al deze registraties hebben te maken met Kerkelijk Recht, ook Canoniek Recht genoemd.

Kerkelijk Recht is het oudste nog toegepaste rechtssysteem met wortels in de beginjaren van het Christendom. Een laatste grondige herziening dateert van 1983. Het wordt aan de Universiteit van Leuven gedoceerd sinds 1425.

De kerkelijke rechtsregels betreffen onder meer de regels voor de priesters en religieuzen, de organisatie van de kerk, de kerkgebouwen, de priesters en de gelovigen, en dus ook de zeven sacramenten. Voor familiekundigen zijn hier vooral de doop en het huwelijk belangrijk.

Georges Picavet zal op 14 september 2023 illustreren wat kerkelijk recht betekent in het leven van onze voorouders en begrippen verklaren zoals legitimus, fornicatio, adulterium, consanguinitas, affinitas, cognatio spiritualis, etc. Er is nog zoveel meer.

Een must voor wie wil begrijpen wat onze voorouders bezig houdt.