Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas

Info

 

Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas (23/05/2009).

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.

In deze bewerking vind je niet minder dan 136.000 waaslanders die geleefd hebben tussen 1250-1796. Het waren afstammelingen van belangrijke oude families en hadden de status tot de "vrijen" te behoren. Er zijn afstammingsreeksen bij van meer dan 20 generaties telkens via de vrouwelijke afstamming.

Zeven jaar na de eerste uitgave van een cd van de hoofdcijnsboeken, was het tijd om een "upgrade" uit te geven. Daar waar er aanvankelijk slechts 1.129 relaties waren gedateerd en hiervan 1.091 ook gelokaliseerd, zijn er op deze cd niet minder dan 27.417 gedateerd en hiervan 7.238 gelokaliseerd. De lokalisatie van de huwelijken hebben we kunnen doen met de nieuwe cd parochieregisters van de huwelijken van het Land van Waas. Wat de datering betreft hebben we rekening gehouden met de juiste dateringen (huwelijksdata) en de andere hebben we "berekend" door 30 jaar per generatie bij te tellen of af te trekken. Deze "datering" is natuurlijk richting gevend. Ga er niet vanuit dat ze juist zijn want van de periode voor 1568 zijn er geen huwelijksdata beschikbaar. Er blijven nog meer dat 9.500 huwelijken over waarvan geen datering mogelijk is (tot op heden), meestal gaat het om afstammingslijsten van enkele generaties uit de oudste boeken waarbij geen aansluiting gevonden is met de huidige parochieregisters. Mogelijk volgt binnen een aantal jaren een tweede upgrade.


U vindt deze publicatie terug op onze jaarpublicatie.