Waas Kwartierstatenboek Deel 1&2

Info

Waas Kwartierstatenboek Deel 1&2.

Verzameld door Rositta Van Havere.

In navolging van de andere FV-afdelingen heeft ook onze afdeling beslist een aantal kwartierstatenboeken uit te geven. We hebben ons in het eerste kwartierstatenboek, uitgekomen eind 2006, beperkt tot 100 kwartierstaten die vooral betrekking hebben op families uit het Land van Waas.

Er werd getracht om alle sociale lagen aan bod te laten komen en een goede spreiding over ons werkgebied te krijgen.

In de kwartierstaten worden per voorouder de meest relevante gegevens weergegeven: datum en plaats van geboorte, huwelijk en overlijden en het beroep (voor zover gekend).
Voor de oudtste generatie worden ook nog de namen van de ouders vermeld.

Na intense uitwisseling van genealogische gegevens in de loop van 2007 tussen leden en niet-leden familievorsers hebben we terug 100 kwartierstaten kunnen bijeensprokkelen.  De resultaten werden gebundeld in het Waas Kwartierstatenboek deel 2, uitgekomen in december 2007.


U vindt deze publicatie terug op onze jaarpublicatie.