Huwelijken Parochieregisters van het Land van Waas

Info

Huwelijken Parochieregisters van het Land van Waas (23/05/2009).

Eindredactie door Pascal Janssens en Jean-Pierre Vaneygen.

Dit is het eerste deel van ons project "Huwelijken in het Land van Waas". Aan dit project is twee jaar intens gewerkt door een aantal medewerkers waarvoor onze oprechte dank. In het totaal werden 114.492 akten doorgelezen en geïndexeerd. Door het feit dat we gewerkt hebben op basis van de akten werden de talloze fouten en tekortkomingen die in de klappers staan vermeden. Voor sommige gemeenten zijn we verder gegaan dan 1796 met de parochieregisters wat voor de genealoog zeker een meerwaarde betekent. Voor De Klinge hebben we al de registers verwerkt (België en Nederland) maar ook de forten zijn niet vergeten.

Bij de samenstelling werd rekening gehouden met het feit of het een trouw- of ondertrouwvermelding is. Ook dit blijkt vaak onjuist in de klappers.

Jaarlijks wordt dit project aangevuld, zodat we per 30 november 2017 volgende aanvullingen hebben: (totaal 119.838 akten)

  • Burcht 1894-1916
  • De Klinge 1852-1916
  • Doel 1911-1916
  • Zwijndrecht 1802-1916

U vindt deze publicatie terug op onze jaarpublicatie.