Staten van goed Stekene

Info

Staten van goed Stekene (09/04/2011).

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.

In het Rijksarchief te Beveren onder het GO (= gemeentelijk oud archief) van Stekene bevinden zich een reeks registers met staten van goed, wezenrekeningen en eden van voogden nrs. 414-439, 441-499 en 570-596 omvattende de periode 1584-1796. Tevens vindt men er nog ferieboeken (waaruit de akten gelicht werden die rechtstreeks verband houden met wezen) nrs. 640-641.

De bewerking van deze 6.104 documenten over 65.000 beschreven pagina’s kan je vinden op dit elfde deel uit de reeks.


U vindt deze publicatie terug op onze jaarpublicatie.