Gezinsrepertorium van Waasmunster 1584-1804

Info

Gezinsrepertorium van Waasmunster 1584-1804 (15-10-2010).

Bewerking door Liliane Lenssens en Pascal Janssens.

De gezinsreconstructie van zo’n 14.361 gezinnen gaat van het begin van de parochieregisters in 1584 tot 1804. Naast de doop-, trouw- en begrafenisakten van Waasmunster en Sint-Anna (tot 1799) hebben we ook informatie gepuurd uit een aantal kerkrekeningen, pastorale onderzoeken voor huwelijksdispensaties, status animarum, notariaten en Staten van Goed.

Waar mogelijk hebben we de ontbrekende huwelijksdata aangevuld met de gegevens uit de ‘Huwelijksdatabase van het Land van Waas’ en het ‘Genealogisch Repertorium van Hamme’.

Voor zover de personen reeds voorkwamen in de gezinnen hebben we de overlijdensdata uit de burgerlijke stand (tot 1850) toegevoegd.

Om de gebruikersvriendelijkheid te bevorderen, hebben we gekozen voor een html-uitvoer met actieve links en een namenindex.


U vindt deze publicatie terug op onze jaarpublicatie.