Agenda

Cursus Oud Schrift (paleografie) 2021
Donderdag 21 Oktober 2021, 19:30 - 21:30

Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas organiseert een

cursusreeks met als thema:

'Oud Schrift (paleografie)'

Onderwerpen die zullen aan bod komen:

  • Introductie tot Oud schrift en Latijn (algemene woordenschat, spraakkunst), oude maten en munten,
  • Lezen van akten van burgerlijke stand en parochieregisters van het Land van Waas met praktische oefeningen,
  • Praktische oefeningen met Staten van Goed van het Land van Waas van de 18de en 17de eeuw.

De behandelde teksten en beelden worden digitaal toegestuurd zodat U steeds thuis kan oefenen. Het cursusmateriaal bestaat verder uit een digitale kopie van de presentatie.

Wanneer: vijf donderdagavonden 21 oktober,4 en 18 november, 2 en 16 december 2021 om 20.00 uur.
Locatie: Bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas.
Maximum aantal deelnemers: 15 – minimum aantal deelnemers: 5
Prijs: 30 € voor leden FV en/of abonnees van de online publicatie van FV-Land van Waas; 50 € in andere gevallen.

Gelieve in te schrijven vóór 14 oktober 2021.

Uw inschrijving is slechts geldig na bevestiging van uw bestelling via www.familiekunde-landvanwaas.be en betaling van het verontschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de vereniging BE24 7795 9067 2238. Mocht het aantal ingeschrevenen het maximum aantal overschrijden dan wordt u daarvan verwittigd en uw betaling wordt dan teruggestort.

Deze cursus is volzet !!

 

Locatie Bibliotheek Sint-Niklaas; Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas