FV- Kroniek van het Land van Waas

Jaargang XLIX - nr. 2 maart-april 2021

Verantwoordelijke uitgever:
Luc Chalmet
Gouden Leeuwstraat 2
9111  Belsele

Inhoud:

- Woordje van de voorzitter.
- Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be.
- Onze website www.publicatie-landvanwaas.be.
- Een attest van Heilig Kruisrelikwieën uit 1669 : slot.
- De 19de eeuwse Popp-kaarten.
- De Popp-kaarten gebruiken : de stam Du Tré.
- De naamdragers De Rijcke in het Land van Waas, de bakermat van hun naam.
- Wat staat daar nu weer ???
- Agenda.
- En nog dit.
- Publiceren in de Kroniek, iets voor u ?

 

De Voorzitter                               De Secretaris                                        De Penningmeester
Luc Chalmet                                Griet Van Houwe                                   Hilaire Van den Abeele


U kan de kroniek hier bekijken en downloaden.