Overzicht - Collecties gescand in 2020

Artikelindex

Volgende collecties werden gescand in 2020

  • Collectie Daems (Sinaai) (bidprentjes)
  • Collectie D'Hanis (bidprentjes)

Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.