Overzicht - Collecties gescand in 2018

Artikelindex

Volgende collecties werden gescand in 2018

  • Collectie Willy Van Mele (bidprentjes)
  • Collectie Daems (Sinaai) (bidprentjes)
  • Collectie Bernard Verhelst (bidprentjes & rouwbrieven)

Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.