Overzicht - Collecties gescand in 2013

Artikelindex

 Volgende collecties werden gescand in 2013

  • Collectie Carlos Aelvoet (rouwbrieven)
  • Collectie Gift Oostende (bidprentjes)
  • Collectie Luc Chalmet (bidprentjes)
  • Collectie Raymond Heymans (bidprentjes)
  • Collectie Varia (bidprentjes & rouwbrieven)
  • Collectie Yves Cools (bidprentjes)

 Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.