Overzicht - Collecties gescand in 2011

Artikelindex

Volgende collecties werden gescand in 2011

  • Collectie Familie Van Buynder-Bernaers (bidprentjes)
  • Collectie Griet Van Houwe (bidprentjes & rouwbrieven)
  • Collectie HK d’Euzie (rouwbrieven)
  • Collectie KOKW (rouwbrieven)
  • Collectie Varia (bidprentjes & rouwbrieven)
  • Collectie Yves Cools (bidprentjes)

 Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.