Overzicht - Collecties gescand in 2016

Artikelindex

Volgende collecties werden gescand in 2016

  • Collectie Daems (Sinaai) (bidprentjes)
  • Collectie Varia (bidprentjes)

Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.