Overzicht - Collecties gescand in 2021

Artikelindex

Volgende collecties werden gescand in 2021

  • Collectie Daems (Sinaai) (bidprentjes & rouwbrieven)
  • Collectie HK Deuzie (Stekene) (bidprentjes)
  • Collectie De Meulenaar (bidprentjes)

Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.