Overzicht - Collecties gescand in 2012

Artikelindex

 Volgende collecties werden gescand in 2012

  • Collectie Paul Mendonck (bidprentjes)
  • Collectie Varia (bidprentjes & rouwbrieven)
  • Collectie Walther Van Den Bergh (bidprentjes)
  • Collectie Yves Cools (bidprentjes)

 Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.