Overzicht

Artikelindex

Volgende collecties werden gescand in 2017

  • Collectie Deuzie (Stekene) (bidprentjes)
  • Collectie Eddy Van Dongen (bidprentjes)

Wij wensen deze personen en verenigingen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking bij de realisatie van dit project.